A Google Térkép/Google Earth Kiegészítő Általános Szerződési Feltételei

Utolsó módosítás: 2020. március 31.

A Google Térkép/Google Earth használatához el kell fogadnia (1) a Google Általános Szerződési Feltételeket és (2) a jelen Google Térkép/Google Earth Kiegészítő Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban „a Térkép/Earth kiegészítő feltételei”). A Google Térkép/Google Earth szolgáltatással és a Google Térkép/Google Earth API-kkal kapcsolatos jogi közlemények a jelen hivatkozás révén a Térkép/Earth kiegészítő feltételei szerves részének minősülnek.

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket a dokumentumokat. Ezeknek a dokumentumok az összességére a későbbiekben „Feltételek” néven hivatkozunk. A Feltételek határozzák meg, hogy Ön mit várhat tőlünk a szolgáltatásaink használata során, valamint azt is meghatározzák, hogy mi mit várunk Öntől.

Bár nem tartoznak a jelen Feltételek közé, azt javasoljuk, hogy olvassa el Adatvédelmi irányelveinket is, mivel ebből a dokumentumból megtudhatja, hogyan frissítheti, kezelheti, exportálhatja és törölheti az adatait.

 1. Engedély. Ha betartja a jelen Feltételeket, a Google Általános Szerződési Feltételek olyan engedélyt biztosít Önnek, amellyel használhatja a Google Térkép/Google Earth szolgáltatást – többek között azokat a funkciókat is, amelyek lehetővé teszik:

  1. a térképek használatát és jegyzetekkel való ellátását;

  2. Google KML-fájlok és térképrétegek létrehozását; valamint

  3. a tartalom megfelelő forrásmegjelöléssel történő, nyilvános megjelenítését online felületeken, videóanyagokban és nyomtatásban.

  Ha részletesebben szeretne olvasni arról, hogy pontosan hogyan is használható a Google Térkép/Google Earth, tekintse meg a Google Térkép, a Google Earth és az Utcakép használatára vonatkozó engedélyeket ismertető oldalt.

 2. Tiltott tevékenységek. A Google Térkép-/Google Earth szolgáltatásra vonatkozó engedély biztosításának egyik feltétele, hogy Ön betartja a jelen 2. szakasz előírásait. A Google Térkép/Google Earth használatakor Ön (vagy az Ön nevében eljáró fél) nem jogosult arra, hogy:

  1. a Google Térkép/Google Earth bármely részét továbbterjessze, illetve a Google Térkép/Google Earth rendszeren alapuló új terméket vagy szolgáltatást állítson elő (kivéve, ha a Google Térkép/Google Earth API-jait a rájuk vonatkozó általános szerződési feltételeknek megfelelően használja);

  2. másolatot készítsen a tartalomról (kivéve, ha ezt kifejezetten megengedi a Google Térkép, a Google Earth és az Utcakép használatára vonatkozó engedélyeket ismertető oldal vagy a vonatkozó, szellemi tulajdonjogot szabályozó törvény, ideértve a „méltányos használatra” vonatkozó rendelkezéseket is);

  3. tömegesen letöltse a tartalmat, illetve tömeges feedeket készítsen a tartalomról (vagy ezt bárki másnak lehetővé tegye);

  4. a Google Térkép/Google Earth használatával létrehozzon vagy kibővítsen bármely egyéb térképes adatkészletet (egyebek között térkép- vagy navigációs adatkészletet, vállalkozások adatait tartalmazó adatbázist, levelezőlistát vagy telemarketinglistát) olyan szolgáltatásban való felhasználás céljából, amely helyettesítheti a Google Térkép/Google Earth rendszert, illetve jelentős mértékben hasonló hozzá; valamint

  5. a Google Térkép/Google Earth rendszer bármely részét együtt használja más személyek termékeivel vagy szolgáltatásaival valós idejű navigációs vagy önvezetőjármű-irányítási rendszerben vagy rendszerhez kapcsolódóan, kivéve az olyan specifikus, a Google által rendelkezésre bocsátott funkciókon keresztül, mint az Android Auto.

 3. Tényleges állapotok; kockázatviselés. A Google Térkép/Google Earth térképadatainak, forgalmi adatainak, útvonalterveinek és egyéb Tartalmainak használata során a tényleges állapotok eltérőnek bizonyulhatnak a térképen látható eredményektől vagy tartalomtól, ezért járjon el körültekintően a Google Térkép/Google Earth rendszer használatakor, illetve a rendszert csak saját felelősségére használja. A tevékenységeiért és azok következményeiért minden esetben Ön viseli a felelősséget.

 4. Az Ön tartalma a Google Térkép/Google Earth rendszerében. A Google Térkép/Google Earth rendszerbe Ön által feltöltött, benyújtott vagy beküldött, az ott tárolt, illetve az onnan kapott tartalomra a Google Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, beleértve az „Engedély tartalmai felhasználására” című szakaszban ismertetett engedélyt is. A kizárólag az Ön eszközén, helyileg tárolt tartalmak (például a helyileg tárolt KML-fájlok) azonban nem kerülnek feltöltésre vagy beküldésre a Google rendszerébe, így az ilyen tartalmakra nem vonatkozik ez az engedély.

 5. Kormányzati felhasználók. Ha a Google Térkép/Google Earth terméket valamilyen kormányzati szerv nevében használja, a következő feltételek vonatkoznak a használatra:

  1. Irányadó jog.

   1. Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió települési, megyei és állami kormányzati szervei esetében a Google Általános Szerződési Feltételek irányadó jogra és az illetékességre vonatkozó szakaszának rendelkezései nem alkalmazandók.

   2. Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormányzati szervei esetében a Szerződési feltételek irányadó jogra és illetékességre vonatkozó szakasza teljes egészében a következőkkel helyettesítendő:

    „A jelen Feltételeket az Amerikai Egyesült Államok törvényei szabályozzák, továbbá velük összhangban kell a Feltételeket értelmezni és betartatni – tekintet nélkül a jogütközési szabályokra. Amennyiben a szövetségi jogszabályok másképp nem rendelkeznek: (A) vonatkozó szövetségi törvények hiányában Kalifornia állam törvényei irányadóak (kivéve Kalifornia jogütközési szabályait); és (B) a jelen Feltételekkel vagy a Google Térkép/Google Earth szolgáltatással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben kizárólag a kaliforniai Santa Clara megye szövetségi bíróságai folytathatnak peres eljárást, a felek pedig elfogadják ezen bíróságok személyes joghatóságát.”

  2. Az Amerikai Egyesült Államok kormányának korlátozott jogai. Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormányának a Google Térkép/Google Earth rendszerhez való minden hozzáférését, illetve a rendszernek az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormánya részéről történő használatát a Google Térkép/Google Earth jogi közleményeinek „Az Amerikai Egyesült Államok kormányának korlátozott jogai” című szakasza szabályozza.